گروه تولیدی صنعتی چرم سودا در سال 1383 فعالیت خود را آغاز نمود تا با یاری خداوند متعال و حمایت هموطنان عزیز جلوه ای دیگر از تلالو زیبایی و خلاقیت را ثبت کند.
و دستان هنرمند زنان و مردان ایران زمین دست ساخته هایی از چرم طبیعی را به ارمغان بیاورند تا پیوندی باشد بین شما و این هنر صنعت کهن که ریشه در تاریخ و اسطوره سرزمینمان دارد و مجموعه ی چرم سودا بر آن است تا نهایت کیفیت و رضایت را برای شما به ارمغان بیاورد باشد که در این راه سخت همراه خوبی برای شما عزیزان باشد.